sábado, 14 de junho de 2008

Revista escolar "O carreiro". Na última páxina escribimos dedicatorias ós/ás nosos/as amigos/as.