quarta-feira, 4 de junho de 2008

Os/as artistas traballan con moitos materiais.
Primeiro buscamos obras de arte feitas con flores e logo fixemos as nosas con http://www.zefrank.com/flowers/