quinta-feira, 5 de junho de 2008

Cando cosemos facemos formas cos fios, cas cordas..cando cosen os nenos e as nenas, creamos a forma da Igualdade entre eles e elas.