sábado, 10 de maio de 2008

Facemos comics na pizarra dixital cas nosas fotos.