sexta-feira, 11 de abril de 2008

OS ARTISTAS E AS ARTISTAS NON SO PINTAN EN PAPEL, EN PLANO...BUSCAMOS FORMAS INSOSPEITADAS E CHEAS DE SENSACIÓNS.