sábado, 27 de outubro de 2007

Xogar con teas.


Ó principio de curso cada familia trouxo un retal de tela. Témolas nunha caixa na biblioteca da illa Rúa. As telas son parcelas de cores e formas máxicas que debuxan constantemente relatos que non están escritos:

Un día son barcos, outro día son planetas, granxas,...retais que a nosa imaxinación cose e descose ó seu antollo. Gústanos extendelas, sentarnos enriba e abrir as nosas caixas de coleccións. A clase cas dazaseis telas extendidas asemellan ser leiras onde cada neno e cada nena sementará unha nova aventura sen guións.