quinta-feira, 25 de outubro de 2007

Caixas de coleccións, os nosos tesouros atopados.
Coleccionar é ordear e desordear constantemente o noso
universo, as veces cun criterio claro e as veces sen necesidade del, movéndonos simplemente polo placer de mover as pezas dun puzzle vital. Esta semana empezamos caixas de tesouros, cas nosas coleccións. So podemos traer "cousas atopadas", é dicir, cunchas, chapas, pedras...nada de xoguetes nen cousas mercadas.
Estamos personificando as caixas, pintandoas, pegándolle imaxes, palabras.....por fóra e por dentro (que as veces nas aulas nos esquencemos de traballar " o que non se ve").